Test met fijnzeef bij Zuiderzeeland

De Bellmer fijnzeef is getest op awzi Lelystad van Waterschap Zuiderzeeland, onder begeleiding van SOLIS.

Het Waterschap wil met dit onderzoek naar het terugwinnen van cellulose een bijdrage leveren aan een duurzamere economie.

Toiletpapier kan in de vorm van cellulose worden terug gewonnen en als grondstof worden gebruikt voor uiteenlopende producten. Daarnaast is de verwachting dat de biologische capaciteit van een AWZI toeneemt als het cellulose eruit wordt gehaald.

Voor meer informatie zie de website van Waterschap Zuiderzeeland.