Slib testen?

Bel of mail
info@solis.nl

Producten

SOLIS is exclusief leverancier en onderdeel van Bellmer GmbH,  zie ook www.bellmer.de. We zijn de specialist voor slib indikking en slib ontwatering met de Bellmer TurboDrain bandindikker en WinklePress zeefbandpers. Onze installaties worden ook succesvol ingezet op andere suspensies zoals bagger en mest. De machines van Bellmer onderscheiden zich door kwaliteit, betrouwbaarheid en de laagste operationele kosten.
Onderstaande machines zijn beschikbaar:

  • Bellmer bandindikker
  • Bellmer zeefbandpers
  • Bellmer fijnfilter
  • Bellmer schroefpers
  • PE installatie
  • Mobiele test installatie

Slib indikken – Bandindikker

Bellmer bandindikker

Bellmer bandindikker

De Bellmer TurboDrain bandindikker is zeer geschikt om snel en op een kleine footprint een enorme reductie in volume van uw slib- of afvalwaterstroom te realiseren. Een bekende toepassing is het indikken van slib van een communale zuivering. Lees meer.


Slib ontwateren – Zeefbandpers

Voor de hoogste drogestof tegen de laagste kosten bieden wij de Bellmer zeefbandpers. Het is een veilige, efficiënte en gesloten machine voor het ontwateren van slib, bagger of digestaat. Het unieke ontwerp zorgt voor de meest optimale drukopbouw en het hoogste ontwateringsresultaat.
Lees meer.

Cascade: bandindikker en zeefbandpers

In sommige gevallen worden de bandindikker en zeefbandpers samengevoegd tot een op elkaar afgestemd geheel. De slibafvoer van de bandindikker is direct aangesloten op de invoer van de zeefbandpers, een Bellmer Cascade.
De Bellmer Cascade is geschikt om suspensies te ontwateren met lage droge stof concentraties of om grote spreidingen in aanvoerconcentratie te kunnen opvangen.

Fijnfilter

Het Bellmer TurboScreen fijnfilter is geschikt voor (fijn)filtratie van afvalwaterstromen. Het is een betrouwbaar en robuust systeem om vrijwel alle zwevende stof af te vangen. Een degelijk en eenvoudig ontwerp met een speciaal zeefdoek en reinigingssysteem.
Het afvangen van cellulose uit rioolwater is een toepassing die in de belangstelling staat. In de industriële sector bestaan veel mogelijkheden voor het fijnfilter. Lees meer.

Schroefpers

De schroefpers van Bellmer Kufferath is nu ook beschikbaar voor ontwateren. Deze schroefpers is bijzonder geschikt voor ontwateren van zuivering slib en mest. Het lage toerental en het relatief eenvoudige ontwatering principe maakt de schroefpers tot een gemakkelijk inzetbaar systeem met lage operationele kosten. Lees meer.

Bellmer schroefpers foto

Bellmer schroefpers

PE installatie

Voor veel ontwaterings- of scheidingsprocessen is het doseren van chemicaliën, zoals polyelektroliet (PE). SOLIS voert al jaren haar eigen succesvolle ontwerp voor een betrouwbare en efficiënte aanmaak van PE.
Of het nu gaat om emulsie of poederaanmaak, bulkopslag of een volledig geïntegreerd systeem: SOLIS verzorgt het.
Lees meer.

Mobiele test installatie

We beschikken voor elke ontwateringstechniek over een mobiele test installatie om bij u op locatie full scale praktijk testen uit te voeren.
Daarnaast beschikken we in ons kantoor in Lelystad over een laboratorium waar we slib- en/of afvalwater monsters onderzoeken en analyseren. Lees meer.

Overige producten

We werken samen met NuReSys uit België, een specialist voor struvietwinning, waarbij P (fosfor) en N (stikstof) verwijderd worden.

Voor meer detail informatie

Klikt u op:

Brochure SOLIS bandindikker

♦ Brochure SOLIS zeefbandpers

♦ Brochure SOLIS fijnfilter

♦ Brochure SOLIS schroefpers

 

Wilt u meer informatie of een offerte?

U kunt ons als volgt benaderen:

♦  Informatie aanvragen? Wij nemen contact met u op.

♦  Offerte aanvragen

♦  Afspraak maken met onze afdeling verkoop.

♦ Of bel ons op nummer 0320 – 29 20 20

 

Bandindikker en zeefbandpers (Cascade)

Bandindikker en zeefbandpers (Cascade)

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de producten
die SOLIS biedt?

We staan u graag te woord.

CONTACT